Семинар: Договор за строителство на бъдещ имот отговорност на строителите при дефект на сградата след въвеждането и в експлоатация


Дата на провеждане:
12.08.2022, петък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM
Лектор:
Петя Цурева – главен юрисконсулт в ГИС София ЕООД
Цена:
192 лв. с ДДС

Семинар: Опазване на повърхностните води от замърсяване при заустване на отпадъчни води в повърхностни води от обекти, вкл. селищни канализационни системи. Такси за замърсяване при заустване на отпадъчни води в повърхностни води


Дата на провеждане:
26.08.2022, петък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM
Лектор:
инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
192 лв. с ДДС