СЕМИНАРИ И КУРСОВЕ

Благодарение на нашите лектори - водещи експерти от държавни институции, служителите в публичната администрация, експертите на производствените предприятия, секторът „енергетика“, минната индустрия, ВиК дружествата, банките, бизнеса и застрахователите, получават специализирана информация с най-високо качество.

Нашите обучения Ви дават възможност:

  • - Да проведете специализирани консултации;
  • - Да съгласувате с лектора решения на проблеми;
  • - Да потърсите изход от нерешени ситуации, с които се срещате в работата;
  • - Да споделите добри практики и опит с вашите колеги;
  • - Да получите разяснения на поставени въпроси;
  • - Да се справяте успешно с работните задачи.