УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


„Оценки и партньорство“ ООД провежда следните форми на обучение:

• присъствена – обучението се провежда в конферентна зала на хотел в София;

• електронна – видео-семинари чрез платформата ZOOM. Те включват взаимодействие и комуникация с преподавателя и други участници директно и чрез чат. Онлайн семинарът е пълноценен заместител на присъственото обучение. Предимство е, че участниците могат да се присъединят от всяка точка на страната, възползвайки се от комфорта на дома или офиса.

• смесена – всеки може да заяви своето участие присъствено или електронно;

Всички видове обучения се провеждат във формат 4 или 8 учебни часа.

Присъствените обучения включват кафе-паузи, закуски, обяд, безалкохолни напитки.

Електронните обучения предоставят на участниците видео-записи.

Всички участници получават: Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Презентация на лектора. Материали за семинар. При електронното обучение всички материали от семинара, фактури и сертификати се изпращат по куриер за сметка на Оценки и партньорство ООД.

Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или e-mail. Предварително могат да се задават въпроси към лекторите на: office@ocenki.eu.