ЗА НАС

Образователен център „Оценки и партньорство ООД“, работи в областта на образованието, консултирането и оценителската дейност от 2002 г. досега. Организираме семинари за държавните и общинските институции, предприятията в областта на производството, енергетиката, кадастъра, проектирането и строителството, минната индустрия, банките, както и обучения по искане на клиента.

Нашите преподаватели, представители на Министерства, държавни агенции и институции, предоставят на участниците полезна информация и практически знания в областта на новостите в националното и европейското законодателство, компонентите на околната среда, устройството на територията, кадастралната карти и кадастралните регистри, енергийната ефективност, сигурността, техническата инфраструктура, строителството, пожарната безопасност др.

Нашите семинари разглеждат предимно практически въпроси и се актуализират в съответствие с измененията в нормативната уредба и регламентите на Европейския съюз. Образованието е най-добрата инвестиция и допринася за успешни решения на служебните и професионалните задачи.Защита на личните данни


Оценки и партньорство ООД изпълнява задълженията по Общия регламент за защита на личните данни, чиито правила влизат в сила от 25 май 2018 г. и обработва лични данни съгласно своята Политика за защита на личните данни.