Профил на фирмата

Ние работим в областта на образованието, консултирането и оценителската дейност от 2002 г. досега. Организираме семинари за държавните и общински институции, производствените предприятия и бизнеса, както и специализирани обучения за отделни компании. Обхватът на темите е разнообразен и всеки може да намери подходящ семинар при нас, да получи полезна информация и да се консултира по практически въпроси.

Нашите преподаватели, представители на Министерства, Държавни агенции и институции, предоставят на участниците полезна информация и практически знания в областта на новостите в законодателството на Р. България, компонентите на околната среда, устройството на територията, кадастралната карти и кадастралните регистри, енергийната ефективност, сигурността, техническата инфраструктура, строителството, пожарната безопасност др.

Нашите семинари непрекъснато се обновяват. Всяка година подготвяме нови образователни теми за развитие на компетенциите.

Образованието е най-добрата инвестиция и допринася за по-качественото изпълнение на служебните задължения, професионалното развитие и по-високите доходи.

ЛИЧНИ ДАННИ

Оценки и партньорство ООД изпълнява задълженията по Общия регламент за защита на личните данни, чиито правила влизат в сила от 25 май, 2018.