ПРОЕКТИ


„Оценки и партньорство" ООД изпълни проект "Заетост и интеграция чрез изкуство", финансиран от Европейската общност, по договор с Министерството на труда и социалната политика."Оценки и партньорство" ООД изпълни проект за обучение на брокери и експерт-оценители на недвижими имоти и земеделски земи, финансиран от Световната Банка по програма АУПТ към Агенцията по заетостта.logo-eu-founds.jpg

„Оценки и партньорство“ ООД изпълни проект BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19 в периода 27.07-27.10.2020 г.