ИНЖЕНЕРНА И КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

   

     

Центърът провежда семинари по актуални въпроси на инженерната инфраструктура с лектор инж. Деляна Сеченска - главен инженер на СО-Направление архитектура и градоустройство.

 

Семинарите по анализ и оценка на Критичната инфраструктура – основни понятия, стратегически документи, нормативна база, възможности и системи за защита на обектите – критична инфраструктура в компаниите/организациите, се провеждат с лектор Владимир Янков - Министерство на енергетиката.