СТРОИТЕЛСТВО

   

От 2009 г. досега провеждаме обучения в областта на ценообразуването и площообразуването на имоти и строителство и оценка на инвестиционни проекти в строителството. Лектор в обучението е инж. Борислава Ценева, управител на фирма към UniCredit Group.