ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

На 15.03.2019 проведохме обучение с участието на лектори от Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Посетиха го представители на Държавни институции и експерти на производствени предприятия и дружества от сектор „Енергетика“.   

На 26.07.2018 г. проведохме специализиран семинар с лектори от отдел ДК към ДКИПК на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. Очаквайте още обучения.