ОЦЕНИТЕЛИ И ВЕЩИ ЛИЦА

„Оценки и партньорство“ ООД провежда обучения за повишаване квалификацията и подготовка на оценители и вещи лица от 2004 г. Провели сме специализирани курсове за обучение на кандидатите – физически лица за получаване на лиценз за оценители на недвижими имоти и търговски предприятия, по договори с Агенцията за приватизация.

   

На 30.11.2012 г. в София, хотел „Шипка” се проведе семинарът „Практики и проблеми при изготвяне на оценка на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни. Оценка на отнети в полза на държавата изделия. Специфични изисквания“.

Обучението бе организирано с институционалната подкрепа на Националната агенция за приходите. Лектори бяха Даниела Тодорова, началник-отдел „Продажби“ при ТД на НАП София и Василка Агова, главен инспектор по приходите в отдел „Продажби“ при ТД на НАП София.

Семинарът бе посетен от представители на Исторически музей Поморие, Музей Чипровци, Райфайзен България ЕАД, митнически служители, застрахователи и експерти.

     

Семинарите на тема „Изисквания на банките и кредитните институции към оценителите и оценителските доклади за 2012 г.“ се проведоха при голям интерес от страна на оценителите на недвижими имоти от цялата страна с лектора инж. Борислава Ценева – управител на фирма към „УниКредит Груп“.

     

     

През 2013 – 2014 г. проведохме поредица специализирани семинари по оценяване на машини и съоръжения, активи и оценяване на недвижими имоти за служители на Министерството на отбраната. Лектори в обучения бяха инж. маг. ик. Соня Йочева – главен експерт в Министерството на Икономиката и инж. Борислава Ценева.

В периода 11.07.2016 – 13.07.2016 проведохме в София специализирано обучение за представители на Служба „Военна полиция“ с лектор Соня Йочева – главен експерт в Министерството на икономиката.