ОБЩИНСКА И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

   

Провеждаме обучения по прилагане на Закона за административните нарушения и наказания. Общинска и държавна собственост. Принудителни административни мерки. Съдебна практика. Лектори в обучението са Поля Каменова - главен юрисконсулт на Столичен инспекторат към Столична Община и Минко Танев - старши юрисконсулт в Столичен инспекторат към Столична Община.