Електронно управление и електронна идентификация


Лектор:
инж. Лиляна Турналиева-Цолова Професионален опит: 2019-2021 МВР, Дирекция КИС, Държавен експерт – внедряване на информационни системи за електронни административни услуги и електронна идентификация. 2008-2018 ДА Електронно управление, ИА ЕСМИС, ДАИТС. Началник на отдел „Пространствени бази данни“, Държавен експерт.