Семинар: НОВО! КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ


Лектори:
Радостина Димитрова и Петя Петрова. Участвали са в оценителни комисии, като оценители по процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Радостина Димитрова от 2017 г. до настоящия момент работи като главен експерт в отдел „Проекти“, Главна дирекция: „Аварийно-спасителна дейност“, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, където участва в процеса на планиране, кандидатстване, договаряне, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по програми на ЕС и други донори.

Петя Петрова е главен експерт в Изпълнителна агенция по околна среда, отдел “Мониторинг на отпадъците”.