Семинар: Кандидатстване и управление на европейски проекти. Работа с информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН 2020/


Лектори: Радостина Димитрова и Петя Петрова.
Участвали са в оценителни комисии, като оценители/помощник – оценители по процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност”: Радостина Димитрова от 2017г. до настоящия момент работи като главен експерт в отдел „Проекти“, Главна дирекция: „Аварийно-спасителна дейност“, изпълнителна агенция “Морска администрация”, където участва в процеса на планиране, кандидатстване, договаряне, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по програми на ЕС и други донори. Петя Петрова е главен експерт в Изпълнителна агенция по околна среда, отдел "Мониторинг на отпадъците".