Европейска зелената сделка – цели, финансиране, кръгова икономика, проекти


Лектор: инж. Евгения Андреевска - управител на „Еко Логистик А“ ЕООД; Председател на УС и Представляващ „Сдружение за кръгова икономика Феникс – 2002“. Инвеститорски контрол и управление на проекти в областта на околната среда и управление на отпадъците за МОСВ и Общинската администрация в страната.