Семинар НОВО! Договор за строителство на бъдещ имот. Отговорност на строителите при дефект на сградата след въвеждането и в експлоатация. Технически паспорт - актуални въпроси


Лектор: Петя Цурева - главен юрисконсулт в ГИС - СОФИЯ ЕОOД.