Онлайн семинар: Проекти за изменение на КККР в урбанизирана територия


Лектори: доц. д-р инж. Христо Дечев и Адв. Емилия Ангелова.