Семинар НОВО! Приложение на Географските информационни системи (ГИС) в администрацията и управлението на ресурси. Електронно управление - изграждане на национална инфраструктура за пространствени данни


Моменти от събитието.