Семинар в Прага! Изменения и допълнения В ЗУТ /обн. в ДВ, бр. 1 и бр. 25 от 2019 г./


Провеждане на семинара.