СЕМИНАР: НОВО! Особени случаи на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри


Провеждане на семинара.