СЕМИНАР: НОВО! Пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Ред за извършване на поддържане и обслужване на системи за пожарна безопасност. Предприятия с висок рисков потенциал - аварийно планиране


Моменти от провеждане на семинара с участието на лектори от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".