Актуални въпроси, свързани с комплексните разрешителни


Обучението се проведе с участието на лектори от ИАОС, г-н Борислав Чаушев - Директор на Дирекция „Разрешителни режими“, г-жа Диляна Алипиева - Началник на отдел КПКЗ, г-жа Ганка Видева - главен експерт в отдел ПГАПЗ.