Семинар: НОВО! Задължения за пречистване на отпадъчните води и контрол на заустванията. Нови разпоредби при определяне и изчисляване на таксите за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за производствени предприятия


Семинарът се проведе за пореден път в София, хотел Шипка. Посетиха го представители на производствени предприятия, общини и В и К - Дружества.