Семинар НОВО! Предоставяне на информацията, необходима за изготвяне на националната стратегия за енергийна ефективност на Р. България. Изпълнение на поставените индивидуални цели за енергийни спестявания, определени в Поименен списък, одобрен с Протокол № 44 от 08.12.2010 г. с Решение на МС. Потвърждаване изпълнението на поставените индивидуални цели за енергийни спестявания…/виж всичко в ПРОГРАМА/


Семинарът се проведе в София, хотел Шипка. Посетиха го представители на Общини, държавни институции, дружества от сектор "Енергетика". Проведе се оживена дискусия, заедно с лектора г-н Йордан Шопов - началник на отдел „Контрол по енергийна ефективност“ в АУЕР.