Семинар: НОВО! Рискове и проблеми в строителството в условията на липсваща техническа инфраструктура


Семинарът се проведе за пореден път с лектор инж. Деляна Сеченска - главен инженер на СО-НАГ. Посетиха го представители на банки, държавни институции и фирми.