Семинар: Политика за сигурност, критични инфраструктури и обекти, планиране защитата при бедствия. Основни понятия, нормативна рамка, стандарти за сигурност, критична инфраструктура и обекти, планове за защита при бедствия »


Семинарът се проведе в София, хотел Шипка, с лектор: Владимир Янков-Служител Сигурност на Министерство на енергетиката. Посетиха го представители на държавни институции и агенции, предприятия и фирми.