Семинар:НОВО! Разпореждане с имоти в горски територии. Управление на имоти в горски територии


Семинарът се проведе в София, хотел Шипка и премина при оживена дискусия, проведена заедно с лекторите Тодор Богомилов - началник на отдел "ПАД" и Даниела Ангелова - директор на дирекция "АПОЧР", Изпълнителна агенция по горите. Посетиха го представители на РДГ, държавни институции, общини, дружества от минната индустрия, производствени предприятия и др.