Семинар: НОВО! Обекти на техническата инфраструктура и измененията в нормативната уредба на кадастъра, 2016


Семинарът се проведе в София, хотел Шипка, за пореден път. Посетиха го представители на Общини, Държавни институции, дружества от сектор "Енергетика", консултантски фирми и др. Лекторът, доц. д-р инж. Христо Дечев отговори на различни казуси от практиката, поставени от участниците.