Семинар: НОВО! Обекти на техническата инфраструктура и измененията в нормативната уредба на кадастъра, 2016


Семинарът се проведе за втори път в София, хотел Шипка. Посетиха го представители на Общини, фирми от сектор "Енергетика", акционерни дружества, държавни институции. Лектор в обучението е доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра "Геодезия и геоинформатика" към УАСГ - София.