Семинар НОВО!Рискове и проблеми в строителството в условията на липсваща техническа инфраструктура


На 28.01.2016 проведохме за втори път в София, хотел "Шипка", обучение с лектор Деляна Сеченска-главен инженер на Столична община - НАГ. Семинарът бе посетен от представители на дружества от сектор "Енергетика", общини, строителни и проектантски фирми, държавни институции. Обсъдени бяха много практически казуси и се дадоха полезни насоки за решаване на проблемите.