Курс към Министерството на отбраната


Между 28.10 2015 и 30.10.2015 в София проведохме специализирано обучение за служители на Министерството на отбраната с лектор Соня Йочева - главен експерт в Министерството на икономиката.