НОВО! Семинар: Политика за сигурност. Енергийна сигурност и енергийна критична инфраструктура. Основни понятия, нормативна рамка, стандарти и модел за сигурност, обекти и инфраструктура в енергетиката. Опит на САЩ


На 30.09.2015 г. проведохме в София, хотел Шипка поредния семинар по енергийна сигурност с лектор Владимир Янков-директор на дирекция "Управление при кризисни ситуации" в Министерството на енергетиката. Посетиха го представители на общини и дружества от сектор "Енергетика".