Семинар: Административнопроизводствени правила /процедури/ по ЗУТ за издаване на административни актове по Устройство на територията


На 24.04.2015 г. в София, хотел Шипка се проведе за пореден път обучението „Административнопроизводствени правила /процедури/ по ЗУТ за издаване на административни актове по Устройство на територията” с лектор Савин Ковачев. Посетиха го представители на областната и общинската администрация, дружества от сектор „Енергетика”, ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, консултантски фирми.