Практически семинар: Ефективни практики за площообразуване


Семинарът се проведе на 12.07.2013 г. в София, хотел "Шипка". Посетиха го представители на строителни и проектантски фирми, строителен надзор и др.

Лектор: Борислава Ценева