28.11.2012 г. Автотехническа експеритиза - проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС.


На 28.11.2012 г. в София, хотел "Шипка" се проведе поредното обучение по автотехническа експертиза и ликвидация на щети. Посетиха го представители на "HYPO ALPE-ADRIA-LEASING" ООД, "Вест Консулт" ООД, застрахователи и вещи лица.

Лектор: инж. Йордан Байчев