16.11.2012 г. НОВО! Семинар: Информационно-методическо съдържание на оценителския доклад за недвижими имоти.


На 16.11.2012 г. в София, хотел „Шипка”се проведе семинарът „Информационно-методическо съдържание на оценителския доклад за недвижими имоти”, насочен към възложители на оценки, приемащи органи, вещи лица, брокери на недвижими имоти и всички, които желаят да повишат квалификацията си. Посетиха го представители на Комисията за обследване на имущество, придобито от престъпна дейност, „Газтек Инженеринг” – Русе, Община Варна, Община Твърдица, „Джиа Консулт” ЕООД – София, Софийски имоти ЕАД и др. По време на семинара се дадоха консултации и се търсеха решения заедно с лекторите на практически казуси, зададени от участниците.