31.05.2012 г. Курс: Практики в ценообразуването на недвижимите имоти и строителството. Площообразуване. Технически паспорт и енергийна ефективност. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Изисквания на банките към инвестиционните проекти.


Курсът се проведе на 31.05.2012 г. в София, хотел "Шипка". Посетиха го представители на "Енемона" АД - Козлодуй, "Благоевградски Строежи" ООД, ЕТ "Консулт Корект 2003" - София, "Дизайн Д" ЕООД - София, "Дарис" ООД - София, "Зафа" ООД - Варна, "Геострой Проект КСС" - Русе, "К Строй" ЕООД - София, "Арх.Бюро Матис" ЕООД - Велико Търново, независими оценители, съдебни експерти и др.

Разискваха се полезни практики и се решаваха практически казуси по темите.

Лектор: Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group