2008-2010 г. Семинар: Правна рамка на концесионния режим в Република България. Недвижимо културно наследство и концесии.


Семинарът бе посетен от представители на Община Свиленград, Община Нова Загора, Община Сандански, Община Етрополе, Община Драгоман, Община Козлодуй, Община Мизия, Община Копривщица, Община Габрово, Община Враца, Община Борино и др.

Лектори: Светлана Францова, юрисконсулт в МИЕТ, арх. Явор Банков-САБ.