Семинари по ЗУТ

     

Семинарът на тема "Последните промени в Закона за устройство на територията" с лектор Савин Ковачев се проведе на 29.07.2015 г. в София, хотел "Шипка", при много голям интерес.

Повече информация – вижте Събития.  

На 12.06.2014 в София, хотел "Шипка", проведохме поредния семинар по ЗУТ.

Повече информация – вижте Събития.

         

На 30.01.2014 г. се проведе за втори път семинара: "Индивидуални административни актове по ЗУТ. Съдебен контрол и съдебна практика, касационно производство. Незаконно строителство, търпимост на строежите."

Посетиха го представители на 18 общини, Областна администрация Бургас, адвокатски дружества, консултантски фирми. Лектори в обучението бяха г-жа Беатриса Шалдупова - началник-отдел "Правно-нормативно обслужване" в ДНСК и адв. Елена Златинова.

Повече информация – вижте Събития.

         

На 28 ноември, 2013 г. се проведе семинар, на който бяха разисквани следните въпроси:

 • Индивидуални административни актове по ЗУТ на етап инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.
 • Основни моменти в производството по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.
 • Условия за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.
 • Актове и протоколи по време на строителството.
 • Разделяне на правомощията по контрол на строителството между общинските администрации и ДНСК.
 • Спиране на строежи с нарушения.
 • Производство по премахване на незаконни строежи или части от тях.
 • Производство по чл.156 от ЗУТ.
 • Производство по чл.216 от ЗУТ.
 • Довършване на започнатите производства по премахване на незаконни строежи или части от тях от четвърта до шеста категория включително.
 • Нова възможност за узаконяване на незаконните строежи и нов режим на търпимост.
 • Проведе се дискусия, заедно с лектора Беатриса Шалдупова - началник-отдел "Правно-нормативно обслужване" в ДНСК по практически въпроси и специфични казуси в дейността на общинската администрация.

         

  На 12 декември, 2013 в София, хотел „Шипка“ се проведе семинар, на който бяха разгледани индивидуалните административни актове по ЗУТ, съдебния контрол и съдебната практика, касационното производство, незаконното строителство, търпимостта на строежите. В семинара взеха участие представители на общинската администрация от цялата страна, адвокатски дружества, банки, консултантски и строителни фирми. Лекторите, г-жа Беатриса Шалдупова – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ в ДНСК и адв. Елена Златинова дадоха полезни съвети и консултации по казуси от практиката на общинската администрация.

  Предстоят семинари по темата.